Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte v termínu 15.4. - 10.5.2024 Elektronického předzápisu. Je možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jesenice Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu 2.-10.5.2024 (viz INFORMACE K ZÁPISU níže). V ELEKTRONICKÉM PŘEDZÁPISU SI VYGENERUJETE DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE JEDNU ŽÁDOST O PŘIJETÍ A OZNAČÍTE NEJVÍCE PREFEROVANÉ PRACOVIŠTĚ - DUPLICITNÍ ŽÁDOSTI NA RŮZNÁ PRACOVIŠTĚ BUDOU STORNOVÁNY. POKUD BY DÍTĚ NEMOHLO BÝT UMÍSTĚNO NA VÁMI PREFEROVANÉ PRACOVIŠTĚ A MOHLO BÝT UMÍSTĚNO JINDE, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT. VYPLNĚNÉ A LÉKAŘEM POTVRZENÉ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ JE TŘEBA ODESLAT V ROZMEZÍ TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU 2.-10.5. 2024. ŽÁDOSTI ODESLANÉ DŘÍVE NEBO PO UVEDENÉM TERMÍNU NEBUDOU AKCEPTOVÁNY.

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENICE, okres Praha - západ na školní rok 2024/2025 (docházka od září 2024)  ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 (ZÁPIS KVĚTEN 2024) ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MATEŘSKÉ ŠKOLE JESENICE, okres Praha - západ dne 16.4.2024 POZVÁNKA ZDE

  • v dopoledních hodinách máte možnost navštívit všechny budovy MŠ;
  • provedeme vás areálem školy;
  • budete mít možnost navštívit třídy;
  • v areálu mateřské školy uvidíte výtvarná dílka našich dětí
  • seznámíte se se Školním vzdělávacím programem MŠ Jesenice a naší vizí
  • setkáte se s ředitelkou MŠ, která zodpoví všechny vaše dotazy

Z organizačních důvodů není možný volný pohyb návštěvníků po budově, tedy dveře otevřeme s průvodcem dle tohoto harmonogramu:

  • V MŠ V Úvoze v 9:00 a v 15:00 (sraz účastníků u vchodu do oranžové budovy MŠ - dále od ulice)
  • V MŠ Cedrová v 10:30 (sraz účastníků v pasáži před vstupem do MŠ)

 

Zápis na školní rok 2023/2024 proběhl v květnu 2023. Zápis na následujíci školní rok - od září 2024 - proběhne opět v květnu 2024.

Přijímání přihlášek do MŠ v průběhu školního roku (mimo termín řádného zápisu) pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy na tel.: 774752080.

Důležité upozornění pro rodiče dětí narozených 1.9.2018 - 31.8.2019

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů máte povinnost své dítě narozené 1.9.2018 – 31.8. 2019 přihlásit k předškolnímu vzdělávání v MŠ zapsané v rejstříku škol MŠMT. Vyberete-li si pro dítě jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání (soukromá MŠ, dětská skupina, domácí  vzdělávání apod.), jste povinni přihlásit dítě do spádové MŠ a oznámit individuální vzdělávání. Další povinnosti týkající se rodičů, kteří se rozhodnou pro individuální předškolní vzdělávání svého dítěte se řídí vnitřními předpisy dané MŠ. Rodiče, jež si pro povinné předškolní vzdělávání vyberou jinou MŠ zapsanou v rejstříku škol MŠMT než je MŠ spádová, oznámí spádové MŠ, že jejich dítě bude povinné předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ. Pro konzultaci jednotlivých případů a nahlášení docházky do jiné MŠ využijte e-mailu reditelka@msjesenice.cz, nebo tel.: 774752080

Lưu ý quan trọng cho phụ huynh các bé sinh ngày 1.9.2018 - 31.8.2019

Theo Đạo luật 561/2004 Sb. đã được sửa đổi, phụ huynh của các bé sinh từ ngày 1.9.2018 - 31.8. 2019 có nghĩa vụ phải đăng kí cho con đi học mầm non ở các trường mẫu giáo được đăng ký tại Bộ Giáo dục. Nếu phụ huynh muốn con mình hoàn thành chương trình giáo dục mầm non theo một cách khác, ví dụ như nhà trẻ tư nhân, nhóm trẻ em, giáo dục tại nhà, vv..., cha mẹ vẫn cần phải đăng kí cho con vào trường mẫu giáo trong khu vực và báo cáo về chương trình đào tạo riêng của mình. Các nghĩa vụ liên quan đến sự lựa chọn cách giáo dục mầm non của phụ huynh phải tuân theo các quy định nội bộ của trường mẫu giáo.
Phụ huynh nào muốn cho con học mầm non ở một trường mẫu giáo khác so với trường mẫu giáo khu vực của mình, phải thông báo với trường mẫu giáo khu vực của mình là con của họ sẽ học trường khác. 
Liên hệ địa chỉ email reditelka@msjesenice.cz hoặc số điện thoại:. 774752080 để được tư vấn hoặc thông báo về việc chuyển đổi trường của con mình. 
Mgr. Sarka Wagenknechtová, Giám đốc trường mẫu giáo  Jesenice V Úvoze

Важливе повідомлення для батьків дітей, які народилися з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року.

Відповідно до Закону 561/2004 Coll. зі змінами Ви маєте обов’язок Вашої дитини, народженої 01.09.2018 – 31.08. 2019 р. подавати документи на здобуття дошкільної освіти в дитячому садку, зареєстрованому в реєстрі навчальних закладів МОН. Якщо Ви обираєте для дитини інший спосіб обов’язкової дошкільної освіти (приватний дитячий садок, дитяча група, домашнє навчання тощо), Ви зобов’язані зареєструвати дитину в окремий дитячий сад та повідомити про індивідуальне навчання. Інші обов'язки батьків, які приймають рішення про індивідуальне дошкільне виховання дитини, регулюються правилами внутрішнього розпорядку дитячого садка. Батьки, які обирають дитячий садок, зареєстрований у реєстрі шкіл Міністерства освіти і культури, крім дитячого садка для обов’язкової дошкільної освіти, повинні повідомити дитячий садок для отримання обов’язкової дошкільної освіти про те, що їхня дитина буде здобувати обов’язкову дошкільну освіту в іншому дитячому садку. Щоб проконсультуватися в окремих випадках і повідомити про відвідування іншого дитячого садка, скористайтеся електронною поштою reditelka@msjesenice.cz або телефоном: 774752080

Important notice for parents of children born on September 1, 2018 - August 31, 2019

In accordance with Act 561/2004 Coll. as amended, you have the obligation of your child born on 1.9.2018 – 31.8. 2019 to apply for preschool education in a kindergarten registered in the register of schools of the Ministry of Education and Culture. If you choose a different method of fulfilling compulsory preschool education for your child (private kindergarten, children's group, home education, etc.), you are obliged to register the child in the catchment kindergarten and notify individual education. Other obligations concerning parents who decide on individual preschool education for their child are governed by the internal regulations of the kindergarten. Parents who choose a kindergarten registered in the register of schools of the Ministry of Education and Culture other than the catchment kindergarten for compulsory preschool education must notify the catchment kindergarten that their child will complete compulsory preschool education in another kindergarten. To consult individual cases and report attendance at another kindergarten, use the e-mail reditelka@msjesenice.cz or phone: 774752080