Termín zápisu do MŠ je stanovený školským zákonem 561/2004 Sb. každoročně 2.-16.5.

Kapacita všech budova MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENICE, okres Praha - západ (MŠ V Úvoze, MŠ Osnice, MŠ Cedrová) je pro tento školní rok naplněna, příjem přihlášek na aktuální školní rok je zastaven.

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří do naší mateřské školy dne 13.4.2023 - harmonogram dne ZDE

Věnujte pozornost níže uvedeným informacím o průběhu zápisu na školní rok 2023/2024 s docházkou od 1.9.2023

Kritéria pro přijímání dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLA JESENICE, okres Praha - západ ve školním roce 2023/2024 naleznete ZDE

ZDE podrobné informace k organizaci zápisu na školní rok 2023/2024 (s docházkou od 1.9.2023)

POZOR! Zvláštní termín zápisu pro děti ve zvláštním režimu pobytu na území ČR. Kritéria pro přijímání a informace k organizaci zápisu ve zvláštním termínu ZDE

УВАГА! Спеціальна реєстрація дітей в особливому режимі проживання в Чехії. Kритерії прийому та інформація про організацію реєстрації в особливий термін ТУТ

Důležité upozornění pro rodiče dětí narozených 1.9.2016 - 31.8.2017

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů máte povinnost své dítě narozené 1.9.2016 – 31.8. 2017 přihlásit k předškolnímu vzdělávání v MŠ zapsané v rejstříku škol MŠMT. Vyberete-li si pro dítě jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání (soukromá MŠ, dětská skupina, domácí  vzdělávání apod.), jste povinni přihlásit dítě do spádové MŠ a oznámit individuální vzdělávání. Další povinnosti týkající se rodičů, kteří se rozhodnou pro individuální předškolní vzdělávání svého dítěte se řídí vnitřními předpisy dané MŠ. Rodiče, jež si pro povinné předškolní vzdělávání vyberou jinou MŠ zapsanou v rejstříku škol MŠMT než je MŠ spádová, oznámí spádové MŠ, že jejich dítě bude povinné předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ. Pro konzultaci jednotlivých případů a nahlášení docházky do jiné MŠ využijte e-mailu reditelka@msjesenice.cz, nebo tel.: 774752080

Lưu ý quan trọng cho phụ huynh các bé sinh ngày 1.9.2016 - 31.8.2017

Theo Đạo luật 561/2004 Sb. đã được sửa đổi, phụ huynh của các bé sinh từ ngày 1.9.2016 - 31.8. 2017 có nghĩa vụ phải đăng kí cho con đi học mầm non ở các trường mẫu giáo được đăng ký tại Bộ Giáo dục. Nếu phụ huynh muốn con mình hoàn thành chương trình giáo dục mầm non theo một cách khác, ví dụ như nhà trẻ tư nhân, nhóm trẻ em, giáo dục tại nhà, vv..., cha mẹ vẫn cần phải đăng kí cho con vào trường mẫu giáo trong khu vực và báo cáo về chương trình đào tạo riêng của mình. Các nghĩa vụ liên quan đến sự lựa chọn cách giáo dục mầm non của phụ huynh phải tuân theo các quy định nội bộ của trường mẫu giáo.
Phụ huynh nào muốn cho con học mầm non ở một trường mẫu giáo khác so với trường mẫu giáo khu vực của mình, phải thông báo với trường mẫu giáo khu vực của mình là con của họ sẽ học trường khác. 
Liên hệ địa chỉ email reditelka@msjesenice.cz hoặc số điện thoại:. 774752080 để được tư vấn hoặc thông báo về việc chuyển đổi trường của con mình. 
Mgr. Sarka Wagenknechtová, Giám đốc trường mẫu giáo  Jesenice V Úvoze

Важливе повідомлення для батьків дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року.

Відповідно до Закону 561/2004 Coll. зі змінами Ви маєте обов’язок Вашої дитини, народженої 01.09.2016 – 31.08. 2017 р. подавати документи на здобуття дошкільної освіти в дитячому садку, зареєстрованому в реєстрі навчальних закладів МОН. Якщо Ви обираєте для дитини інший спосіб обов’язкової дошкільної освіти (приватний дитячий садок, дитяча група, домашнє навчання тощо), Ви зобов’язані зареєструвати дитину в окремий дитячий сад та повідомити про індивідуальне навчання. Інші обов'язки батьків, які приймають рішення про індивідуальне дошкільне виховання дитини, регулюються правилами внутрішнього розпорядку дитячого садка. Батьки, які обирають дитячий садок, зареєстрований у реєстрі шкіл Міністерства освіти і культури, крім дитячого садка для обов’язкової дошкільної освіти, повинні повідомити дитячий садок для отримання обов’язкової дошкільної освіти про те, що їхня дитина буде здобувати обов’язкову дошкільну освіту в іншому дитячому садку. Щоб проконсультуватися в окремих випадках і повідомити про відвідування іншого дитячого садка, скористайтеся електронною поштою reditelka@msjesenice.cz або телефоном: 774752080