Činnost pracoviště mateřské školy v Osnici byla ukončena k 31.8.2023. Místo stávající budovy MŠ bude vystavěna nová s předběžně plánovaným otevřením v září 2025.