Stravné je hrazeno zálohově do 15. dne v měsíci ve výši 968 Kč, u dětí s odkladem školní docházky 1056 Kč na účet číslo: 273236764/0300. Při zadávání platby nezapomeňte uvést variabilní symbol dítěte, který jste obdrželi při přijetí dítěte do mateřské školy.

Stravné je vyúčtováváno standardně 1x ročně po ukončení školního roku, tedy v srpnu daného kalendářního roku.

Dotazy ohledně úhrady stravného a vyúčtování směřujte na hospodářku školy a vedoucí školní jídelny Zoru Moteffovou na e-mailu: jidelna@msjesenice.cz
tel: 774 752 090

Odhlašování stravného: stravné lze odhlásit v daný den do 7.00 na záznamníku ve školní kuchyni na tel.: 241 932 108. Je třeba uvést zřetelně jméno dítěte, třídu a od kdy do kdy bude dítě nepřítomno. Pokud se nepodaří první den nepřítomnosti dítěte odhlásit do 7.00 je možné si do vlastních nádob oběd vyzvednout v kuchyni po předchozí domluvě v době mezi 10.45 - 11.00.

Stanovení výše stravného na školní rok 2018/2019

Výše stravného pro věkovou kategorii 3-6let (nejstarší děti v této kategorii dosáhnou 6ti let v době od 1.9. do 31.8.) se stanovuje takto:

přesnídávka 9,-
oběd 23,-
svačina 9,-
pitný režim 3,-
celkem záloha denně 44,-
celkem záloha měsíčně 968,-

Výše stravného pro věkovou kategorii 7-10let (do této kategorie patří děti, které v daném školním roce 1.9. - 31.8. dovrší 7 let, tj. děti s odkladem školní docházky) se stanovuje takto

přesnídávka 10,-
oběd 25,-
přesnídávka 10,-
pitný režim 3,-
celkem záloha denně 48,-
celkem záloha měsíčně 1056,-