Vážení rodiče, věnujte pozornost pokynu ředitelky k platbám za školné a stravné ve školním roce 2022/2023. Čtěte prosím ZDE

Stravné je hrazeno zálohově do 15. dne v měsíci ve výši 1408 Kč, u dětí s odkladem školní docházky 1540 Kč na účet číslo: 273002749/0300. Při zadávání platby nezapomeňte uvést kód dítěte, který jste obdrželi při přijetí dítěte do mateřské školy a správné předčíslí k identifikaci platby viz výše pokyn ředitelky.

Stravné je vyúčtováváno standardně 1x ročně po ukončení školního roku, tedy v srpnu nebo září daného kalendářního roku.

Dotazy ohledně úhrady stravného a vyúčtování směřujte na hospodářku školy a vedoucí školní jídelny Zoru Moteffovou na e-mailu: jidelna@msjesenice.cz
tel: 774 752 090

Odhlašování stravného: stravné lze odhlásit omluvou sms na mobilní telefon do třídy dítěte, či prostřednictvím chatu v MS Teams. (daný den do 7h., nebo předem) Pokud se nepodaří první den nepřítomnosti dítěte odhlásit do 7.00 je možné si do vlastních nádob oběd vyzvednout v kuchyni po předchozí domluvě v době mezi 10.45 - 11.00.

Stanovení výše stravného na školní rok 2022/2023 s úpravou od 1.3.2023

Výše stravného pro věkovou kategorii 3-6let (nejstarší děti v této kategorii dosáhnou 6ti let v době od 1.9. do 31.8.) se stanovuje takto:

přesnídávka 13,-
oběd 33,-
svačina 13,-
pitný režim 5,-
celkem záloha denně 64,-
celkem záloha měsíčně 1408,-

Výše stravného pro věkovou kategorii 7-10let (do této kategorie patří děti, které v daném školním roce 1.9. - 31.8. dovrší 7 let, tj. děti s odkladem školní docházky) se stanovuje takto

přesnídávka 14,-
oběd 37,-
přesnídávka 14,-
pitný režim 5,-
celkem záloha denně 70,-
celkem záloha měsíčně 1540,-