MŠ Osnice je 2 třídní MŠ s kapacitou 38 dětí. Třídy jsou věkově heterogenní. Do této MŠ docházejí děti, které zpravidla bydlí v blízkosti MŠ v obcích Kocanda a Osnice. Vzhledem k organizačním a personálním možnostem v této budově zde také integrujeme děti se speciálními potřebami, jejichž rodiče projeví zájem o umístění v běžné mateřské škole.

MŠ má k dispozici zahradu se vzrostlými stromy, která je využívána pro hry dětí. Také okolí MŠ skýtá mnoho příležitostí k pěkným procházkám.